Razstavišče Stari Rotovž

Fotografije: Andraž Beguš in Miha Vipotnik