uvod

Miha Vipotnik, Arheonavti
(Umetniško delo, grafični zapis dogodka, video dokument, napovednik arheonavtske poti.)

Polje umetnosti in polje ustvarjanja razumem kot relevantno mešanico sodobnih umetniških praks in zgodovinjenja, tudi subjektivnega. Rekonstrukcija podobe in reorganizacija in nadgradnja interdisciplinarnega, predvsem pa televizijskega projekta iz leta 1979 Videogram 4, ki ga predstavljam na letošnjem MFRU, se ukvarja s sodobno kulturo kot večplastnim in kompleksno strukturiranim arhivskim gradivom. Je delovanje in proces, ki ga moram obvladati in bogatiti ali pa bo izginil. Arheološko saniranje video trakov in prenos izginjajočih posnetkov je postal pomemben del novega projekta v nastajanju, ki motivira zaznavo in usmerja razum starajočega sebe v predelavo že obstoječih vsebin. Predelati nekaj, kar sem naredil in shranil, nekaj, kar sem predvidel za prihodnost, je nerazdružljivo povezano s snemalno tehnologijo. Kot ta zastara, postane del vzporednih raziskovalno-ustvarjalnih procesov ali pa konča na smetišču.