Video grafike, Restavrirani trak VC 70/15 (prvi del 1976)

video1 | video 2 | video 3 | video 4 | video 5