Likovno razstavišče Rihard Jakopič, 3. 5. 1979

Fotografije OM produkcija